Razredna družba

Objavil/a Srečko Prislan, dne 2018-05-27 ob 10:10:21
Blokada družbenega razvoja in propad slovenske nacije!

Prej bomo zapustili obstoječi družben sistem (in sodelovanje s političnimi strankami, ki razdvajajo in ščuvajo ljudi), prej bomo na poti pravih sprememb (skupnega razvoja) v korist delovnih in poštenih ljudi ali večine ljudi!

Obstoječi družben sistem blokira vse potrebne družbene procese razvoja in poneumlja ljudi, zato vodi v novo diktaturo (ne delavskega razreda ampak) kapitala, nasilja (stopnjevanje nasprotij in krizo ter) vojno, ki smo ji že vsak dan priča vse povsod po svetu, zato stranko-kracija in kapitalistični sistem ni rešitev, temveč načrt propada slovenske nacije, kulture in uničenje civilizacije.

Vsi (politične stranke in njihovi podrepniki) so dejansko vzdrževalci obstoječega nehumanega ali zločinskega sistema oz. razredne družbe, ki je utemeljen na negativnih moralnih vrednotah in negativno kadrovsko selekcijo in povzroča vedno nove in hujše konflikte.

Sistem razredbe družbe, ki ga vzdržujejo politične stranke s palamentarno demokracijo je za to le prevara za naivne, da se legalizira kraja vladajoče tehnokratsko-birokratske strukture ali manjšine vladajočega razreda na račun delovne in poštene večine ali izkoriščanega razreda.

Glavne metode delovanje oblastne strukture na oblasti v obstoječem družbenem sistemu so prevare in laži ali korupcija in kriminal ter nasilje, ki je zasnovano na sistemskem konfliktu med dvema glavnima družbenima skupinama ali privilegirano (tehnokratsko-birokratsko) strukturo na oblasti (pod taktirko političnih strank in diktaturo kapitala) in ostalo množico neprivilegiranih in izkoriščanih delovnih ter poštenih ljudi, ki so okradeni za vse politične pravice soupravljanja ter neposredne žrtve izkoriščanja in nasilja obstoječega sistema in privilegirane oblastne strukture!

Ta konflikt umetno podpirajo politične stranke (pozicija in opozicija), ki volilno telo ali narod delijo v sodelovanju z cerkvijo na naše in vaše ter za to potrebujemo tudi leve, ki se sklicujejo na stare socialistične vrednote (ali partijsko diktaturo in delavski razred) in desne, ki se sklicujejo na klasične modele vladanja (in izkoriščanja ljudi) ali pravice odločanja na osnovi kapitala (premoženja) in formalnega družbenega položaja (privilegiranega tehnokratskega-birokratskega statusa), ki jim omogoča legalno krajo poštenih in delovnih ljudi!

Obstoječi družben sistem je formalno (z zakoni in prisilo represivnega aparata) utemeljen s pravno državo ali zakoni, ki formalno omogočajo sistemsko krajo delovnih ljudi in zagotavljajo privilegije birokratsko-tehnokratski strukturi, da vlada delovnim in poštenim ljudem v imenu formalne oblasti in privatni lastnini ali diktaturi kapitala (kdo ima več kapitala in boljši družben položaj ima tudi več pravic in privilegijev za izkoriščanje neprivilegiranih delovnih in poštenih ljudi).

Tako je večina ljudi tudi sistemsko izločena iz sistema soodločanja ali vladanja in žrtev diktature moralno pokvarjene (politične) oblastniške strukture, ki si je prisvojila s parlamentarno diktaturo ( ne demokracijo) ali političnimi strankami (stranko-kracijo) privilegije vladanja (ali izkoriščanja – beri legalne kraje) delovne in poštene ljudi v sodelovanju in služenju lastnikov privatnega kapitala (ne ljudem), ki je v kapitalistični državi temelj za izkoriščanje delovnih in poštenih ljudi!

Prav odpravo vseh obstoječih slabosti je za to namenjen nov družben sistem Bio-humanizem, ker sistematično odpravlja vladanje in uveljavlja soupravljanje ter odpravlja delitev celotne družben populacije na naše in vaše (ali stranko-kracijo) oz. dva nasprotijoča si razreda ter vrača politične pravice, kot osnovno človekovo pravico, preko neposredne demokracije, vsakemu delovnemu človeku in članu nove skupnosti svobodnih, srečnih in ponosnih ljudi!

Prej bomo zapustili obstoječi družben sistem (in sodelovanje s političnimi strankami, ki razvajajo in ščuvajo ljudi), prej bomo na poti pravih sprememb (skupnega razvoja) v korist delovnih in poštenih ljudi ali večine ljudi!

OPTIMIZEM + REALIZEM + MODROST = BIO-HUMANIZEM !!!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja