Vizija in poslanstvo:

V Svetu za razvoj NVO Savinjske regije aktivno sodelujemo in se tvorno povezujemo z ustvarjalnim sodelovanjem vsi člani NVO v predstavniških organih Savinjske regije, ki smo z izvolitvijo in imenovanjem prevzeli določene pravice in obveznosti oz. dolžnosti in odgovornosti delovati, kot predstavniki interesov nevladnih organizacij (NVO). S svojim delom se člani Sveta obvezujemo zagotavljati učinkovito zastopanje skupnih interesov nevladnih organizacij pri ustvarjanju boljših pogojev za delovanje NVO ter uresničevanju temeljnega poslanstva nevladnih organizacij kot enakopravnega subjekta oz. entitete in razvojnega partnerja v Savinjski regiji.

Cilji in naloge delovanja:

 

   • oblikovanje skupnih stališč, predlogov in pobud nevladnih organizacij o aktualnih vprašanjih in problemih skupnega razvoja SR
   • definiranje vsebine, organizacije in vloge NVO v skupnem razvojnem procesu SR ter izboljšanje pogojev za delovanje in kakovost izvajanja dejavnosti vseh nevladnih organizacij
   • priprava in načrtovanje ter potrditev strateških programov in projektov razvoja nevladnega sektorja v celotni regiji in subregijah
   • informiranje in obveščanje javnosti o delovanju Sveta za razvoj NVO in skupnih aktivnosti NVO za izboljšanje položaja in vloge NVO v regiji
   • spodbujanje horizontalnega in vertikalnega sodelovanja ter programsko-projektnega povezovanja NVO pri uveljavljanju ter izvajanju skupnih razvojnih vsebin, razvoju struktur, novih organizacijskih oblik in pomena ter vloge delovanja nevladnega sektorja
   • promocija dobrih rezultatov delovanja NVO, civilnega dialoga in medsebojnega sodelovanja pri reševanju skupnih problemov in uresničevanju skupnih ciljev razvoja regije z drugimi razvojnimi partnerji regije ter drugimi regijami v Sloveniji
   • aktivno sodelovanje v izmenjavi dobrih praks ter vzajemni komunikaciji med nevladnimi organizacijami ter drugimi (javnimi in zasebnimi) institucijami in pravnimi subjekti v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju
   • oblikovanje izhodišč, usmeritev in pravnih podlag ter drugih pogojev za delovanje, in učinkovito koordiniranje dela delovnih odborov Sveta za razvoj NVO SR

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja