Projekt SOVA-BOBI – dejanje v praksi
Srečanje partnerjev projekta SOVA_BOBI s predsedniki DU ZSD in Šoštanja

V sejni sobi Kulturnega doma Nazarje so se 28. marca zbrali in srečali predsedniki Društev upokojencev Zg. Savinjske doline in Šoštanja s partnerji projekta SOVA_BOBI, oz. občine Nazarje, DU Nazarje in vodilnega partnerja projekta zavoda Razvojni center KOSOP so. p. Nazarje.

Projektni partnerji so predsednike upokojenskih društev Zg. savinjske doline in Šoštanja seznanjeni z namenom in vsebino projekta SOVA_BOBI ter načrtovanimi cilji s sodelovanje vseh DU v okviru LAS ZSŠD.

Direktor zavoda RC KOSOP so. p. Srečko Prislan je vse prisotne seznaniti z nameni in potekom projekta SOVA-BOBI, oz. Socialna varnost ali boljše bivanje za vse, ki je bil izbran v okviru 2. JP LAS ZSŠD junija 2018.

Srečko Prislan in župan Matej Pečovnik ( slika – Benjamin K.)

Projekt SOVA_BOBI je realizacija konkretnih aktivnosti v praksi na osnovi potrjenih projektnih predlogov in vsebin v RRP Savinjske regije s strani Regionalnega razvojnega sveta Savinjske regije in Strategije razvoja LAS ZSŠD za finančno obdobje 2014-20, ki se financira iz EU finančnimi sredstvi ali konkretno 80% iz ESRR in 20 % z lastnimi sredstvi, oz. proračuna države Slovenije.

Zadnja leta se veliko govori o medgeneracijskem sodelovanju in potrebi le tega, saj je vse več prebivalcev starejših, socialno šibkih in odrezanih od družbenega življenja. Vse večje so stiske ljudi in socialno ranljivih skupin, kamor štejemo starejše, mlade in brezposelne. Družba je naravnana ekonomsko in potrošniško, zato na ranljive vse prevečkrat pozablja in jih odriva na stran. To pri njih povzroča socialne stiske, občutke manjvrednosti in vodi v različna negativna čustvena stanja in ta se pogosto manifestirajo v bolezni posameznika in vse večji odsotnosti z dela zaradi bolniške in drugih negativnih pojavih v lokalni skupnosti.

SOVA-BOBI ZA BOLJŠE SKUPNO BIVANJE

Srečko Prislan je predstavil projekt, ki se je pričel izvajati z letošnjim 1. januarjem. Že prej je široka projektna skupina pripravila podlage in smernice za izvajanje projekta. Preverili so dobre prakse iz tujine in možnosti implantacije le-teh na tukajšnje območje. Prislan je izpostavil dejstvo, da se bo potrebno v prihodnje več združevati, tako interesno, kot lokalno, in tako lažje odpravljali vzroke za socialno stisko in dosegati boljše pogoje za bivanje ranljivih skupin občanov. Na tem področju bodo morale v prihodnje več storiti tudi lokalne skupnosti.

Vse preveč je zaenkrat govorjenja, premalo pa akcije. Ravno o akciji je nato na srečanju spregovoril župan občine Nazarje Matej Pečovnik. Občina je pristopila k projektu in pogovori o izvajanju so v teku. Zaenkrat delajo na tem, da bi čimprej postavili na noge dnevni center, v katerem bi se lahko zbirali, tako starejši, kot mlajši in invalidi. V njem bo zaposleno strokovno osebje, ki bo skrbelo za aktivno preživljanje časa, nudilo vso potrebno pomoč in suport uporabnikom. V praksi bi to pomenilo, da lahko recimo nekdo pripelje v center svojega ostarelega očeta, da je tam v času, ko je v službi. S tem se izogne temu, da ga ima v domu za ostarele, saj rabi celodnevno oskrbo.

DOGOVOR-PROJEKT PRIPELJATI V VSE OBČINE

Na sestanku je bil dosežen dogovor, da se pripravijo srečanja z župani, predsedniki zainteresiranih skupin NVO in ranljivih skupin s partnerji na projektu in oblikuje projektne skupine s koordinacijo vodje projekta v vsaki občini posebej. Tam se bodo z vsemi deležniki analizirale dejanske razmere in potrebe posameznikov oz. ciljnih ranljivih skupin ter možnosti izvajanja projekta na terenu v sodelovanju uporabnikov in izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev.

Vsi so bili enotni, da je na tem področju potrebno še marsikaj postoriti, zato so vsi pripravljeni tvorno sodelovati v obliki projektne skupine sestavljene iz predstavnikov ranljivih skupin, ki bo vključila še posebej mlade in invalide ter njihove svojce.

Projekt SOVA-BOBI je praktičen primer, kako je mogoče izboljšati razmere v lokalni skupnosti v korist vseh občanov in v aktivnosti projekta vključiti uporabnike, da neposredno sodelujejo pri oblikovanju ustreznih programov in storitev socialne varnosti za svoje vsakdanje potrebe.

Kdor sodeluje – ta napreduje, zato bodo v vsaki občini vključeni v projekt vsi zainteresirani, tako starejši kot mladi, uporabniki kot izvajalci ter ostali (svojci in predstavniki institucij), kar bo ustvarilo pogoje za dolgoročno sodelovanje in razvoj po meri ljudi ne institucij, saj so za to na voljo tudi javna finančna sredstva, ne le v občini, ampak predvsem na državnem, kot tudi evropskem nivoju in če jih ne bomo izkoristili mi v Zg. Savinjski in Šaleški dolini jih bodo pač drugi namesto nas!

(Srečko Prislan in Benjamin Kanjir)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja